HuurdersPlatform de Alliantie

De Alliantie

De Alliantie is opgericht in juni 2001 en ontstaan uit een fusie van vier woningcorporaties. De corporaties waren de Dageraad in Amsterdam, SCW uit Amersfoort, Atrium uit Hilversum en Groene Stad Almere in Almere. In 1996 werd daar nog PWV Wonen uit Amsterdam aan toegevoegd.

De voornaamste reden voor de fusie het matchen van taken en middelen. De fusiepartners zijn na de fusie blijven bestaan als regiobedrijven van de Alliantie met een hoge mate van zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid, ieder met een eigen directeur.

Om de herkenbaarheid te vergroten zijn de namen van de regiobedrijven gewijzigd in resp. de Alliantie in Amsterdam, de Alliantie in Eemvallei, de Alliantie in Gooi en Vechtstreek en de Alliantie in  Flevoland.