HuurdersPlatform de Alliantie

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder binnen de Alliantie. Op voordracht van HBVA zijn twee leden van de RvC benoemd, t.w.  Hans Demoed en Bart Bleeker.

Alhoewel de z.g. 'huurdersleden' op voordracht en dus niet namens de huurders in de Raad van Commissarissen zitting hebben heeft het bestuur wel een goed en regelmatig contact met de beide heren. Indien het bestuur het zinvol vindt worden beide voor een thematisch overleg uitgenodigd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het huurbeleid in zijn algemeenheid en dat van de Alliantie in het bijzonder
  • de uitgangspunten van de Alliantie bij fusie, het matchen van taken en middelen, nog steeds leidinggevend in de visie van de Alliantie.

Eenmaal per jaar heeft het bestuur van HBVA een ontmoeting met de voltallige Raad van Commissarissen. Een prominente rol is daarbij weggelegd voor het steeds weer terugkerende vraagstuk: hoe zorg je dat de lokale verankering bij het maken van visie en beleid herkenbaar aanwezig blijft.